Ważne terminy

Finał konkursu – ważne terminy!

Co jest do wysłania?

Nieprzekraczalny termin

Formularz zgłoszenia

25 maja

Zaktualizowany raport miniprzedsiębiorstwa

25 maja

Prezentacja konkursowa

25 maja

Wizytówka miniprzedsiębiorstwa

30 maja

Powyższe materiały należy przesłać e-mailem do koordynatora programu. 
e-mail: karina.machura@junior.org.pl