Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie

Jak założyć miniprzedsiębiorstwo

Jak założyć młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo?

Krok 1.
Nauczyciel organizuje spotkanie z uczniami. Mogą w nim uczestniczyć również rodzice (bądź opiekunowie prawni) uczniów. Okazją do takiego spotkania może być np. lekcja podstaw przedsiębiorczości, lekcja wychowawcza, zebranie z rodzicami.
Nauczyciel zapoznaje uczestników z ideą programu Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, objaśnia zasady udziału uczniów w grze edukacyjnej Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo oraz przedstawia korzyści wynikające z udziału w tej grze. Pomocna w tym może być prezentacja Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, dostępna na platformie internetowej programu.

więcej>>

Prezentacja MM

więcej
Film PRODUKCIK 2014

więcej