Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie

Ekonomia w praktyce

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo
program nauczania
do przedmiotu uzupełniającego Ekonomia w praktyce

Autorzy

Praca zespołowa – Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Podstawa prawna

Podstawą opracowania programu Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, stanowiącego realizację treści nauczania przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce, jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 977).

Wstęp

Niezwykle istotny punkt odniesienia przy tworzeniu koncepcji programu Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo stanowi Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

W dokumencie tym definiuje się kompetencje kluczowe jako „te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia”.


więcej >>>

Załączniki:

  1. Opinia o programie nauczania (*.pdf)
  2. Realizacja podstawy programowej