Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie

Działalność gospodarcza

Autorzy programu

Praca zespołowa – Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Podstawa prawna

Podstawą opracowania programu Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo w technikum, dostosowanego do realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach, są: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 811) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2012 poz.184).

Wstęp

Program nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo w technikum opracowano zgodnie ze wskazówkami Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej dla autorów programów nauczania zawartymi w publikacji Programy nauczania dla zawodu – krok po kroku. Taka formuła programu będzie z pewnością sporym ułatwieniem dla tych nauczycieli, którzy – doceniając walory edukacyjne programu Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo w technikum – chcieliby wykorzystać go w kształceniu zawodowym.

Istotnym punktem odniesienia przy tworzeniu koncepcji programu Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwow technikum jest Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

więcej>>>>


Załącznik 1. Efekty kształcenia dla zawodu technik… (*.pdf)
  Efekty kształcenia dla zawodu technik… (*.docx)
Załącznik 2. Pogrupowane efekty kształcenia dla zawodu technik… (*.pdf)
  Pogrupowane efekty kształcenia dla zawodu technik… (*.docx)
Załącznik 3. Uszczegółowione efekty kształcenia dla zawodu technik… (*.pdf)
  Uszczegółowione efekty kształcenia dla zawodu technik… (*.docx)
Załącznik 4. Przykładowe karty oceny pracy uczniów (*.pdf)
  Przykładowe karty oceny pracy uczniów (*.docx)