Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie

Rola konsultanta

Współczesna edukacja ma za zadanie przede wszystkim sprzyjać bardzo szeroko rozumianemu rozwojowi człowieka. Rozwój ten określany jest przez lepsze rozumienie siebie i swoich relacji ze światem, skuteczniejszą samokontrolę i poczucie wpływu na otaczającą rzeczywistość. Przy takim pojmowaniu celów edukacyjnych nie sposób nie wspomnieć o zadaniach współczesnej szkoły, które zostały wzbogacone o kategorię otwartej szkoły.
Na co zatem ma być otwarta nowoczesna szkoła? Oprócz otwarcia na wszelkie nowości, powinna także zachęcać do kontaktu z ludźmi działającymi w rozmaitych sferach ludzkiej aktywności. Ma to szczególne znaczenie przy realizacji programów edukacyjnych „uczenie przez działanie”. Bardzo często okazuje się, że rady czy sugestie praktyków mają istotny wpływ na ostateczne decyzje „działających” uczniów. Stąd wręcz konieczność stworzenia swoistego lobby wspierającego przedsiębiorcze inicjatywy młodzieży.

więcej>>