Wizytówka

Wizytówka do publikacji pokonkursowej
Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo

PRODUKCIK

 

Organizatorzy konkursu planują przygotowanie publikacji elektronicznej, która będzie stanowiła podsumowanie i prezentację osiągnięć uczniów – finalistów Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK.

W tej publikacji nie może zabraknąć specyficznej prezentacji, jaką jest wizytówka Waszego miniprzedsiębiorstwa. Ze względu na swój charakter, będzie się nieco różniła od prezentacji miniprzedsiębiorstwa, którą wykorzystacie podczas konkursu.

Wymagania dotyczące przygotowania wizytówki miniprzedsiębiorstwa

  1. Wizytówka miniprzedsiębiorstwa powinna być przygotowana w formie prezentacji PowerPoint (wersja 2003 i powyżej), według schematu wskazanego w p. 2. (prosimy o bezwzględne zachowanie tego schematu!).

  2. Schemat prezentacji:

Slajd 1

Miniprzedsiębiorstwo – nazwa, pełna nazwa szkoły, miejscowość (bez adresu!).

Slajd 2

Wspólnicy miniprzedsiebiorstwa – zdjęcie wszystkich wspólników, informacja, jaka jest liczba wspólników, z której jesteście klasy (np. 2 B).

Slajd 3

Reprezentacja w konkursie – zdjęcia, imiona i nazwiska, ewentualnie stanowisko zajmowane w miniprzedsiębiorstwie.

Slajd 4

Opiekun miniprzedsiębiorstwa – zdjęci opiekuna, jego imię i nazwisko, krótka wypowiedź nauczyciela (np. o tym, dlaczego warto było realizować takie zajęcia).

Slajd 5

Konsultant/-ci – zdjęcie, firma, stanowisko oraz informacja, w czym Wam pomagał/-li.

Slajd 6

Przedmiot działalności – zdjęcie produktu/-ów lub usługi, krótki opis, ze szczególnym uwzględnieniem cech wyróżniających produkt bądź usługę na rynku.

Slajd 7–8

Funkcjonowanie miniprzedsiębiorstwa – czyli jak powstawało i rozwijało się Wasze miniprzedsiębiorstwo, kluczowe działania, co jest Waszym największym sukcesem, z czego jesteście najbardziej dumni, co się Wam udało.

Slajd 9

Finanse – zestawienie przychodów i kosztów, wyliczenie zysku oraz stopy zwrotu na kapitale własnym.

Slajd 10

Zyski pozafinansowe – kto i jakie korzyści odniósł dzięki Waszej pracy w miniprzedsiębiorstwie (wy sami, szkoła, inni uczniowie, rodzice, społeczność lokalna?).

Ważne!

Wizytówkę miniprzedsiębiorstwa do publikacji pokonkursowej należy przesłać koordynatorowi programu na adres: karina.machura@junior.org.pl do dnia wskazanego w terminarzu konkursu.
Nazwę pliku z wizytówką należy podać według wzoru:
nazwa miniprzedsiębiorstwa_wizytowka. ppt (np. karolinka_wizytowka.ppt).