Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie miniprzedsiębiorstwa
Logowanie

O programie

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie szkół średnich organizują i prowadzą w szkole realnie działającą firmę– młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo. Działalność uczniów prowadzona jest w ramach działalności szkoły.

Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Dla kogo?

Program adresowany jest do uczniów liceów oraz techników, rekomendujemy go jako wsparcie w realizacji:

 • obowiązkowych zajęć edukacyjnych przedmiotów biznes i zarządzanie oraz podstawy przedsiębiorczości jako wsparcie realizacji działu Przedsiębiorstwo,
 • podstawy programowej kształcenia w zawodzie (w tym zajęć praktycznych przygotowujących do zawodu),
 • zajęć dodatkowych, szczególnie dla uczniów zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
 • programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (wsparcie realizacji WSDZ).

Na czym polega program?

Uczniowie zakładają w szkole młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – czyli własną, realnie działającą firmę.. Uczniowie szukają pomysłu na produkt bądź usługę, przygotowują biznesplan przedsięwzięcia, gromadzą niezbędny kapitał, podejmują działania marketingowe, produkują i sprzedają swoje produkty bądź usługi oraz prowadzą dokumentację finansową swojego miniprzedsiębiorstwa.

W ramach programu organizowany jest Konkurs Miniprzedsiębiorstwo Roku, a jego zwycięzca reprezentuje Polskę w konkursie europejskim podczas Festiwalu Przedsiębiorczości GEN-E  organizowanym przez Junior Achievement Europe.

Uczniom w prowadzeniu miniprzedsiębiorstwa pomagają konsultanci biznesowi, a nad prawidłową realizacją programu czuwa nauczyciel – opiekun młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa.

Jak zgłosić szkołę do programu?

Wystarczy, by nauczyciel wypełnił formularz zgłoszenia do programu i przesłał go faxem bądź mailem do koordynatora programu. Działalność uczniów prowadzona jest w ramach działalności szkoły, stąd wymagany jest stosowny zapis w statucie szkoły.

Udział szkoły w programie jest nieodpłatny.


Молодіжне міні-підприємництво - це інноваційна освітня програма, в рамках якої учні середніх шкіл організовують та керують реальною компанією - молодіжним міні-підприємством  у школі. Діяльність учнів здійснюється в рамках шкільних заходів.

Мета програми - підготувати учнів до ведення власного бізнесу, показати можливості та ризики самозайнятості, розвинути необхідні підприємницькі якості та навички.  

Для кого?

Програма орієнтована на учнів загальноосвітніх шкіл та ліцеїв і рекомендується як підтримка у впровадженні:

 • обов'язкових навчальних занять з предметів "Бізнес і менеджмент" та "Основи підприємницької діяльності" як підтримку для реалізації розділу "Підприємництво
 • базової навчальної програми професійно-технічної освіти (включаючи практичні заняття з підготовки до професії)
 • додаткові заняття, особливо для учнів, які зацікавлені у веденні власного бізнесу.
 • Програма внутрішньошкільної системи професійної орієнтації (підтримка впровадження системи професійної орієнтації).

У чому суть програми?

Учні створюють молодіжне міні-підприємство - тобто власний реальний бізнес  у школі. Вони шукають ідею для продукту або послуги, готують бізнес-план, залучають необхідний капітал, здійснюють маркетингову діяльність, виробляють і продають свою продукцію або послугу та  ведуть фінансову звітність свого міні-підприємства.

В рамках програми проводиться конкурс "Міні-підприємство року", переможець якого представляє Польщу на європейському конкурсі під час Фестивалю підприємництва GEN-E, організованого Junior Achievement Europe.

У створенні міні-підприємства учням допомагають бізнес-консультанти, а належну реалізацію програми контролює вчитель - керівник молодіжного міні-підприємства.

Як зареєструвати школу для участі в програмі?

 Усе, що потрібно зробити вчителю, - це заповнити аплікаційну форму та надіслати її факсом або електронною поштою координатору програми. Діяльність учнів здійснюється в рамках діяльності школи, тому потрібен відповідний запис у Статуті школи.

  Участь школи у програмі є безкоштовною.


Do pobrania:

 1. Informacja o programie (*.pdf)
 2. Program MM w szkole (*.pdf)
 3. Baner (*.png)
 4. Plakat MM (*.pdf)
Miniprzedsiębiorstwo Roku 2023
więcej
Prezentacja MM

więcej
Wyróżnienie
/upload/Image/Wyr%C3%B3%C5%BCnienie_Mini-1.jpg
więcej