Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie

O programie

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę.

Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Dla kogo?

Program adresowany jest do uczniów liceów oraz techników, rekomendujemy go do realizacji:

  • przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce,
  • kształcenia w zawodach z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG),
  • zajęć praktycznych przygotowujących do zawodu,
  • zajęć pozalekcyjnych, szczególnie dla uczniów zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Na czym polega program?

Uczniowie zakładają w szkole miniprzedsiębiorstwo – czyli własną, realnie działającą firmę zorganizowaną na wzór spółki jawnej.

Uczniowie – wspólnicy miniprzedsiębiorstwa szukają pomysłu na produkt bądź usługę, przygotowują biznesplan przedsięwzięcia, gromadzą niezbędny kapitał, podejmują działania marketingowe, produkują i sprzedają swoje produkty bądź usługi oraz prowadzą dokumentację finansową swojego miniprzedsiębiorstwa.

W ramach programu organizowany jest Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK, a jego zwycięzca reprezentuje Polskę w konkursie europejskim JA Europe Company of the Year Competition.

Uczniom w prowadzeniu miniprzedsiębiorstwa pomagają konsultanci biznesowi, a nad prawidłową realizacją programu czuwa nauczyciel – opiekun młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa.

Jak zgłosić szkołę do programu?

Wystarczy, by nauczyciel wypełnił formularz zgłoszenia do programu i przesłał go faxem bądź mailem do koordynatora programu.

Udział szkoły w programie jest nieodpłatny.


Do pobrania:

  1. Informacja o programie (*.pdf)
  2. Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo w liceum (*.pdf)
  3. Młodziezowe miniprzedsiębiorstwo w technikum (*.pdf)
  4. Baner (*.swf)
  5. Plakat MM (*.pdf)
Prezentacja MM

więcej
Film PRODUKCIK 2014

więcej