Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie

O programie

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie szkół średnich organizują i prowadzą w szkole realnie działającą firmę– młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo. Działalność uczniów prowadzona jest w ramach działalności szkoły.

Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Dla kogo?

Program adresowany jest do uczniów liceów oraz techników, rekomendujemy go jako wsparcie w realizacji:

  • obowiązkowych zajęć edukacyjnych przedmiotu podstawy przedsiębiorczości jako wsparcie realizacji działu IV – Przedsiębiorstwo,
  • podstawy programowej kształcenia w zawodzie (w tym zajęć praktycznych przygotowujących do zawodu),
  • zajęć dodatkowych, szczególnie dla uczniów zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
  • programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego (wsparcie realizacji WSDZ).

Na czym polega program?

Uczniowie zakładają w szkole młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – czyli własną, realnie działającą firmę.. Uczniowie szukają pomysłu na produkt bądź usługę, przygotowują biznesplan przedsięwzięcia, gromadzą niezbędny kapitał, podejmują działania marketingowe, produkują i sprzedają swoje produkty bądź usługi oraz prowadzą dokumentację finansową swojego miniprzedsiębiorstwa.

W ramach programu organizowany jest Konkurs Miniprzedsiębiorstwo Roku, a jego zwycięzca reprezentuje Polskę w konkursie europejskim podczas Festiwalu Przedsiębiorczości GEN-E  organizowanym przez Junior Achievement Europe.

Uczniom w prowadzeniu miniprzedsiębiorstwa pomagają konsultanci biznesowi, a nad prawidłową realizacją programu czuwa nauczyciel – opiekun młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa.

Jak zgłosić szkołę do programu?

Wystarczy, by nauczyciel wypełnił formularz zgłoszenia do programu i przesłał go faxem bądź mailem do koordynatora programu. Działalność uczniów prowadzona jest w ramach działalności szkoły, stąd wymagany jest stosowny zapis w statucie szkoły.

Udział szkoły w programie jest nieodpłatny.


Do pobrania:

  1. Informacja o programie (*.pdf)
  2. Program MM w szkole (*.pdf)
  3. Baner (*.png)
  4. Plakat MM (*.pdf)
Prezentacja MM

więcej
Wyróżnienie
/upload/Image/Wyr%C3%B3%C5%BCnienie_Mini-1.jpg
więcej
Film PRODUKCIK 2014

więcej