Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie

Entrepreneurial Skills Pass

Entrepreneurial Skills Pass to międzynarodowy program certyfikacji wiedzy i umiejętności zdobytych przez uczniów w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo. Certyfikat jest sygnowany przez Unię Europejską w ramach Lifelong Learning Programme, CSR Europe - wiodącą europejską sieć organizacji działających na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu oraz Junior Achievement Europe.

Dlaczego warto?

Dzięki ESP uczniowie zyskują:

 • potwierdzenie swoich kompetencji z zakresu przedsiębiorczości,
 • dodatkowe możliwości rozwoju w postaci praktyk, staży lub warsztatów w polskich i międzynarodowych firmach, m.in.: Citi Handlowy i Nestlé.

Miniprzedsiębiorstwa, których wspólnicy otrzymają certyfikat otrzymują dodatkowe punkty do kwalifikacji na Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2020:

 • do 25% wspólników posiadających certyfikat + 1 punkt,
 • powyżej 25% do 50% wspólników posiadających certyfikat + 2 punkty,
 • powyżej 50% wspólników posiadających certyfikat + 3 punkty.

Projekt składa się z trzech elementów:

 1. Ankieta, w której uczeń ocenia swoje kompetencje na początku programu Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo.
  Ankieta będzie aktywna w okresie od 2 do 31 grudnia 2019.
 2. Ankieta oceny kompetencji po ukończeniu programu Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo.
  Ankieta będzie aktywna od 17 lutego do 8 marca 2020.
 3. Egzamin online.

Egzamin trwa 45 min. i odbywa się w szkole ,pod nadzorem nauczyciela. Do przeprowadzenia egzaminu niezbędny jest dostęp do internetu.

Terminy egzaminów będą ustalane indywidualnie z nadzorującym nauczycielem. Wszystkie egzaminy będą się odbywały między 9 a 31 marca 2020.

Zarówno ankiety, jak i egzamin uczniowie wypełniają w języku angielskim.

Zgłoszenia do projektu.

 1. Nauczyciel – opiekun miniprzedsiębiorstw zgłasza szkołę do projektu za pośrednictwem dedykowanego formularza:
  FORMULARZ
 2. Koordynator projektu przekazuje nauczycielowi kod aktywacyjny niezbędny do potwierdzenia rejestracji przez ucznia.
 3. Uczeń rejestruje się na platformie. Platforma dostępna jest wyłącznie w języku angielskim.
 4. Uczeń otrzymują e-mail z potwierdzeniem rejestracji.
 5. Uczeń potwierdza rejestrację wykorzystując kod aktywacyjny podany przez nauczyciela.
 6. Po potwierdzeniu rejestracji uczeń może przystąpić do wypełniania pierwszej ankiety.

Więcej informacji o projekcie:
joanna.andrzejewska@junior.org.pl
tel. 22 845 08 81 w. 33

Program realizowany wspólnie z: