Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie miniprzedsiębiorstwa
Logowanie

Konkurs Miniprzedsiębiorstwo Roku

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Miniprzedsiębiorstwo Roku  jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Uczestnictwo w nim daje uczestnikom programu Młodzieżowe  miniprzedsiębiorstwo możliwość zweryfikowania swoich osiągnięć, doświadczeń i umiejętności podczas rywalizacji z kolegami i koleżankami z innych szkół.

W pracach komisji konkursowych uczestniczą przedstawiciele świata biznesu, zatem jest to również okazja do poddania działalności miniprzedsiębiorstwa rzetelnej, ale zawsze życzliwej, ocenie praktyków biznesu.

Konkurs odbywa się w trzech etapach:

  1. Kwalifikacja wstępna: uczestniczy w niej każde miniprzedsiębiorstwo zarejestrowane w Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości w danym roku szkolnym.
  2. Finał ogólnopolski: najlepsze miniprzedsiębiorstwa, wyłonione w postępowaniu kwalifikacyjnym, rywalizują ze sobą podczas zmagań organizowanych w Warszawie.
    W roku 2024 finał ogólnopolski odbędzie się w dniach 23 – 24 maja.
  3. Konkurs europejski: zdobywca Grand Prix finału ogólnopolskiego reprezentuje Polskę w konkursie, który odbywa się w ramach Festiwalu Przedsiębiorczości GEN-E.

       W roku 2024 konkurs europejski odbędzie się w dniach 2-4 lipca w Katanii.