Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie

Konkurs Produkcik

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Uczestnictwo w nim daje wspólnikom miniprzedsiębiorstwa możliwość zweryfikowania swoich osiągnięć, doświadczeń i umiejętności podczas rywalizacji z kolegami i koleżankami z innych szkół.

W pracach komisji konkursowych uczestniczą przedstawiciele świata biznesu, zatem jest to również okazja do poddania działalności miniprzedsiębiorstwa rzetelnej, ale zawsze życzliwej, ocenie praktyków biznesu.

Konkurs odbywa się w trzech etapach:

  1. Kwalifikacja wstępna: uczestniczy w niej każde miniprzedsiębiorstwo zarejestrowane w Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości w danym roku szkolnym.

  2. Finał ogólnopolski: najlepsze miniprzedsiębiorstwa, wyłonione w postępowaniu kwalifikacyjnym, rywalizują ze sobą podczas zmagań organizowanych w Warszawie.
    W roku 2018 finał ogólnopolski odbędzie się w dniach 5 – 6 czerwca w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie.

  3. Konkurs europejski (Company of the Year Competition): zdobywca Grand Prix finału ogólnopolskiego reprezentuje Polskę w konkursie, który odbywa się w różnych krajach Europy.
    Gospodarzami konkursu europejskiego były już: Włochy (2010), Norwegia (2011), Rumunia (2012), Wielka Brytania (2013), Estonia (2014), Niemcy (2015), Szwajcaria (2016), Belgia (2017).
    29. edycja konkursu Company of the Year Competition  odbędzie się w dniach 16-19 lipca 2018 r. w Belgradzie (Serbia).


Honorowy patronat Ministerstwa Rozwoju