Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie

Konkurs Produkcik

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Uczestnictwo w nim daje wspólnikom miniprzedsiębiorstwa możliwość zweryfikowania swoich osiągnięć, doświadczeń i umiejętności podczas rywalizacji z kolegami i koleżankami z innych szkół.

W pracach komisji konkursowych uczestniczą przedstawiciele świata biznesu, zatem jest to również okazja do poddania działalności miniprzedsiębiorstwa rzetelnej, ale zawsze życzliwej, ocenie praktyków biznesu.

Konkurs odbywa się w trzech etapach:

  1. Kwalifikacja wstępna: uczestniczy w niej każde miniprzedsiębiorstwo zarejestrowane w Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości w danym roku szkolnym.

  2. Finał ogólnopolski: najlepsze miniprzedsiębiorstwa, wyłonione w postępowaniu kwalifikacyjnym, rywalizują ze
    sobą podczas zmagań organizowanych w Warszawie.
    W roku 2022 finał ogólnopolski odbędzie się w dniach 2-3 czerwca.

  3. Konkurs europejski (Company of the Year Competition): zdobywca Grand Prix finału ogólnopolskiego reprezentuje Polskę w konkursie, który odbywa się w różnych krajach Europy. Gospodarzami konkursu europejskiego były już m. in. Niemcy (2015), Szwajcaria (2016), Belgia (2017), Serbia (2018), Francja (2019), Portugalia (2020) oraz Litwa (2021). Gospodarzem 33. edycji konkursu Company of the Year Competition jest Estonia. Konkurs odbędzie się w dniach 12-14.07.2022 r.