Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie

Miniprzedsiębiorstwo w szkole

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo w szkole

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo jest grą edukacyjną opracowaną do realizacji programu nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo w ramach przedmiotu ekonomia w praktyce. Celem działania młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa jest przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz rozwijanie ich inicjatywności i przedsiębiorczości.

W realizacji programu Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo mogą uczestniczyć uczniowie liceów i techników w ramach zajęć ekonomii w praktyce, przedmiotu uzupełniającego, realizowanego na IV etapie edukacyjnym, oraz uczniowie szkół zawodowych realizujących treści podstawy programowej kształcenia w zawodach z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Program ten może być także z powodzeniem wykorzystany do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych.

Uczniowie niepełnoletni mogą brać udział w grze Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

więcej>>

Prezentacja MM

więcej
Film PRODUKCIK 2014

więcej