Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie

Poradnik MM

1. Poszukiwanie pomysłu na produkt/usługę

Dobry pomysł to połowa sukcesu. Przedmiotem działalności miniprzedsiębiorstwa może być produkcja lub świadczenie usług, z jednym zastrzeżeniem – artykuły spożywcze mogą wytwarzać i sprzedawać wyłącznie uczniowie posiadający aktualne badania lekarskie oraz książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych, tzw. książeczki sanepidowskie. Produkty wytwarzane przez miniprzedsiębiorstwo powinny być wykonane w sposób estetyczny i niezagrażający bezpieczeństwu jego użytkowników. Miniprzedsiębiorstwo ponosi pełną odpowiedzialność wobec klientów za jakość wytwarzanych produktów i świadczonych usług. Pomysły na nowy produkt/usługę mogą pochodzić z wielu źródeł: od wspólników miniprzedsiębiorstwa, potencjalnych klientów (kolegów, koleżanek ), konkurentów. Nie ma jednej dobrej recepty na poszukiwanie pomysłu na produkt/usługę. Zastosujcie metodę burzy mózgów, aby znaleźć jak najciekawszy pomysł na produkt/usługę. Szukajcie niestandardowych zastosowań przedmiotów, innowacyjnych rozwiązań, wskazujcie przykłady wykorzystania własnego hobby jako źródła pomysłu na biznes.

Pamiętajcie, że podstawą sukcesu jest robienie tego, co się naprawdę lubi!

Ważne! Zapisujcie wszystkie wasze pomysły, przeglądajcie je, dyskutujcie i wybierzcie ten, który rokuje największe szanse na SUKCES.


więcej>>>>>

1. Poradnik MM (*.pdf)

2. Poradnik MM w skrócie (*.pdf)