Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie

Innowacja pedagogiczna

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - opis zasad innowacji
(propozycja)

Innowacyjny program nauczania „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” został opracowany w ramach projektu  „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniu 4 lipca 2013 r. pozytywnie zwalidowany przez Krajową Sieć Tematyczną w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL  oraz włączony do polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Założenia innowacji zostały opublikowane na stronie internetowej projektu: http://www.praktycznaekonomia.junior.org.pl


>>>więcej

Do pobrania:

  1. Innowacja pedagogiczna (*.docx)
  2. Innowacja pedagogiczna (*.pdf)